• Μικροβιολογικό
  • Αιματολογικό        
 • Ανοσολογικό          
 • Βιοχημικό
  • Γενετικής               
 • Ιολογικό             
 • Ορμονολογικό
 • Ακτινολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Κολποσκοπήσεων
 • Κυτταρολογικό
 • Παρακεντήσεων             
 • Κυτταρογενετικής          
 • Κυτταρομετρίας               
 • Μαστογραφίας               
 • Μοριακής Γενετικής      
 • Οστεοπόρωσης                 
 • Υπερήχων             
 • Παιδοακτινολογικό