Γενική Αίματος
Τ.Κ.Ε.
Γενική Ούρων
Κάλιο
Νάτριο
Σίδηρος
Φεριτίνη
Κρεατινίνη
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
Χολερυθρίνη
Λευκώματα
Αλκαλική Φωσφατάση
Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών
HDL
LDL
SGOT
SGPT
γ-
GT
CRP
CPK
LDH
PSA (προστατικό αντιγόνο)

Κράτα το