Εργαστηριακός Έλεγχος Παιδιών

Γενική αίματος
    Σάκχαρο
    Σίδηρος
    Φερριτίνη
    Χοληστερίνη
    HDL
    LDL
    Τριγλυκερίδια
    SGOT
    SGPT
    Γενική ούρων

Τιμή 30€

Κράτα το