Πακέτα προληπτικού ελέγχου (check-up)

Check-up Θυρεοειδούς
Τ3-Τ4-TSH
Anti-TG
Anti-TPO
Τιμή
16€


Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς
Τιμή 15€

Check-up Οστεοπόρωσης
Αλκαλική Φωσφατάση
Ασβέστιο
Οστεοκαλσίνη
Παραθορμονη
Φώσφορος
1,25 Υδρόξυ
D3

Τιμή 38€

 

Dexa
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
Τιμή 25€
(εάν υπάρχει παραπεμπτικό 20€)

Εργαστηριακός Έλεγχος Παιδιών
Γενική Αίματος
Σάκχαρο
Χοληστερίνη
Σίδηρος
Τιμή 5€

 

Έλεγχος Υπέρτασης
Γενική Αίματος
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
Κάλιο
Νάτριο
Κρεατινίνη
Σάκχαρο
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Καρδιολογική εξέταση

Τιμή 28€

 

Πακέτο προληπτικού ελέγχου για Άνδρες-Γυναίκες έως 40 ετών

Γενική Αίματος
Τ.Κ.Ε.
Γενική Ούρων
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
SGOT
SGPT
Ακτινογραφία Θώρακος

Τιμή 35€

 

 Check-up μικρό Γυναικών
Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
SGOT
SGPT
Ακτινογραφία Θώρακος

Τιμή 28€


Έλεγχος Μαστών
Ψηφιακή Μαστογραφία
Υπέρηχος Μαστών
Τιμή 35€Check-up μικρό Ανδρών
Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
SGOT
SGPT
Ακτινογραφία Θώρακος
Προστατικό Αντιγόνο (
PSA)

Τιμή 33€

Έλεγχος Προστάτη
Προστατικό Αντιγόνο (PSA)
FreePSA
Υπέρηχος Προστάτη
Τιμή 25€

Έλεγχος Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων
Ολικός Έλεγχος HIV (AIDS)*
RPR (Σύφιλη)
VDRL
AntiHCV
Αυστραλιανό Αντιγόνο (HBsAg)

Τιμή Προσφοράς: 14 €

Βασικός Προληπτικός Έλεγχος Νεφρών
Ουρία
Κρεατινίνη
Υπέρηχος Νεφρών
Τιμή Προσφοράς: 10 €

Πλήρης Προληπτικός Έλεγχος Νεφρών
Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Σάκχαρο
Κρεατινίνη
Ουρία
Λευκοματίνες ούρων
Ουρικό οξύ
Υπέρηχος Νεφρών

Τιμή Προσφοράς: 23 €

 

 

Πακέτο προληπτικού ελέγχου για Άνδρες-Γυναίκες άνω των 40 ετών

Γενική Αίματος
Τ.Κ.Ε.
Γενική Ούρων
Κάλιο
Νάτριο
Σίδηρος
Φεριτίνη
Κρεατινίνη
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
Χολερυθρίνη
Λευκώματα
Αλκαλική Φωσφατάση
Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών
HDL
LDL
SGOT
SGPT
γ-
GT
CRP
CPK
LDH
Επιπλέον για άνδρες
PSA (προστατικό αντιγόνο)
Επιπλέον για γυναίκες
PAPtest(κυτταρολογική εξέταση)

 

Τιμή Προσφοράς: 80€

 

Βασικός Λιπιδαιμικός Έλεγχος
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια
Τιμή 6€

Πλήρης Λιπιδαιμικός Έλεγχος
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια
Απολιποπρωτεΐνη Α1(
APO 1)
Απολιποπρωτεΐνη Β (
APOB)

Τιμή 13€

Έλεγχος Διαβήτη
Σάκχαρο
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
Τιμή 5€

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το