Γενική Αίματος
Τ.Κ.Ε.
Γενική Ούρων
Κάλιο
Νάτριο
Σίδηρος
Φεριτίνη

Γενική Αίματος
Τ.Κ.Ε.
Γενική Ούρων
Κάλιο
Νάτριο
Σίδηρος
Φεριτίνη
Κρεατινίνη

Εργαστηριακός Έλεγχος Παιδιών

Γενική αίματος
    Σάκχαρο
    Σίδηρος

Πακέτα προληπτικού ελέγχου (check-up)

Check-up Θυρεοειδούς
Τ3-Τ4-TSH
Anti-TG
Anti-TPO
Τιμή
16€