Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 1η Εταιρική Χρήση (1Απριλίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014)