Φωσφοκινάση της κρεατίνης Φωσφοκινάση της κρεατίνης Φωσφοκινάση της κρεατίνης

  • Φωσφοκινάση της κρεατίνης

    Επίσης γνωστό ως:CK,  Ολική CK, CPK
    Επιστημονική ονομασία: Creatine Kinase

    Πώς χρησιμοποιείται;
    Τα επίπεδα της CK στο αίμα αυξάνουν όταν τραυματίζονται κύτταρα της καρδιάς ή των μυών. Ο ιατρός μπορεί να ζητήσει μέτρηση της CK αν εμφανιστεί πόνος στο στήθος ή άλλες ενδείξεις ή συμπτώματα καρδιακού εμφράγματος. Στις πρώτες 4 ως 6 ώρες μετά το καρδιακό έμφραγμα, η συγκέντρωση της CK στο αίμα αρχίζει να αυξάνεται. Φθάνει το υψηλότερο επίπεδο σε 18 ως 24 ώρες και επιστρέφει σε κανονικά επίπεδα μέσα σε 2 ως 3 ημέρες. Η ποσότητα της CK στο αίμα επίσης αυξάνεται όταν γίνεται βλάβη σε σκελετικούς μύες (έντονη άθληση, τραυματισμοί).