Σεροτονίνη, Σεροτονίνη,

 • Σεροτονίνη

  Επίσης γνωστό ως:5-Υδροξυτρυπταμίνη, 5-ΗΤ 5-ΗΙΑΑ, Χρωμογρανίνη Α
   

  Γιατί γίνεται η εξέταση;
  Για να διευκολυνθεί η διάγνωση ενός καρκινοειδούς όγκου, ο οποίος εκκρίνει σεροτονίνη.

  Πότε πραγματοποιείται η εξέταση;
  Όταν υπάρχουν συμπτώματα, τα οποία υποδηλώνουν καρκινοειδή όγκο, όπως είναι οι εξάψεις, η διάρροια ή/και ο συριγμός.