Κρεατινοκινάση –MB, Κρεατινοκινάση –MB,

  • Κρεατινοκινάση –MB, CK-MB

    Επίσης γνωστό ως: CK MB, CPK MB
    Επιστημονική ονομασία: Κρεατινοκινάση –MB

    Πώς χρησιμοποιείται?
    Τα επίπεδα του CK–MB, σε συνδυασμό με τα επίπεδα του ολικού CK, προσδιορίζονται σε ασθενείς με πόνο στο στήθος με σκοπό να διαγνωσθεί εάν αυτοί εμφανίζουν καρδιακό έμφραγμα. Επίσης, εφόσον υψηλά επίπεδα του ολικού CK υποδεικνύουν βλάβη είτε στον καρδιακό είτε σε άλλους μυς,