Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο, Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο,

  • Το CEA Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο,

    Επιστημονική ονομασία: Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο

    Πώς χρησιμοποιείται;

    Το CEA είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην παρακολούθηση της θεραπείας ασθενών με καρκίνο. Χρησιμοποιείται σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί για να εκτιμηθεί η απόκρισή τους στη θεραπεία και για την ανίχνευση υποτροπής της νόσου. Το CEA συχνά χρησιμοποιείται ως καρκινικός δείκτης.