Καρκινικό αντιγόνο 19-9, Καρκινικό αντιγόνο 19-9,

  • Καρκινικό αντιγόνο 19-9,CA 19-9

    Επιστημονική ονομασία: Καρκινικό αντιγόνο 19-9

    Πώς χρησιμοποιείται;
    Το CA 19-9 δεν είναι ευαίσθητο ή αρκετά ειδικό για να θεωρηθεί χρήσιμο στη διάγνωση του καρκίνου. Η κύρια χρήση του ως καρκινικός δείκτης είναι:
    • Για να βοηθήσει στη διαφοροδιάγνωση καρκίνου του παγκρέατος και των χοληφόρων πόρων και άλλων μη καρκινικών καταστάσεων, όπως είναι η παγκρεατίτιδα.