καρδιακό έμφραγμα, καρδιακό έμφραγμα,

  • Τροπονίνη

    Πώς χρησιμοποιείται?
    Ο προσδιορισμός της τροπονίνης παραγγέλλεται κυρίως σε ασθενείς με πόνο στο στήθος, με σκοπό να ελεγχθεί εάν αυτοί εμφανίζουν καρδιακό έμφραγμα (heartattack) ή κάποια άλλη καρδιακή βλάβη. Κατά την παραγγελία του προσδιορισμού της τροπονίνης μπορεί να εκτελεστεί ο προσδιορισμός είτε της τροπονίνης I είτε της τροπονίνης T; ένα εργαστήριο συνήθως εκτελεί τον έναν από τους δύο προσδιορισμούς.