Γονίδιο του Καρκίνου του μαστού 1 , Γονίδιο του Καρκίνου του μαστού 1 ,

  • Γονίδιο του Καρκίνου του μαστού 1

    Breast Cancer Gene 1 και Breast Cancer Gene 2 ή Γονίδιο του Καρκίνου του μαστού 1 και Γονίδιο του Καρκίνου του Μαστού 2

    BRCA
    Πως χρησιμοποιείται;
    Οι εξετάσεις για τα BRCA-1 και BRCA-2 μπορούν να δείξουν αν έχετε μεταλλάξεις σε οποιοδήποτε από αυτά τα δύο γονίδια που έχουν συνδεθεί με την ανάπτυξη καρκίνου μαστού και ωοθηκών. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι φορείς BRCA μετάλλαξης