Γλουταμική – πυροσταφυλική τρανσαμινάση του ορού,, Γλουταμική – πυροσταφυλική τρανσαμινάση του ορού,, Γλουταμική – πυροσταφυλική τρανσαμινάση του ορού,,

 • Γλουταμική – πυροσταφυλική τρανσαμινάση του ορού,ALT

  Επίσης γνωστό ως: Γλουταμική – πυροσταφυλική τρανσαμινάση του ορού, SGPT, GPT, Τρανσαμινάση P
  Επιστημονική ονομασία: Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης

  Γιατί γίνεται η εξέταση ;
  Για την ανίχνευση ηπατικής βλάβης.

  Πότε πρέπει να γίνεται η εξέταση ;
  Αν ο γιατρός σας πιστεύει ότι έχετε συμπτώματα ηπατικής διαταραχής.