αυτοάνοσα νοσήματα, αυτοάνοσα νοσήματα,

  • Αντιπυρηνικά αντισώματα-ANA

    Επίσης γνωστό ως: Δοκιμασία αντιπυρηνικών αντισωμάτων, Φθορίζοντα αντιπυρηνικά αντισώματα, FANA, Εκχυλίσιμα αντισώματα έναντι πυρηνικών αντιγόνων, ENA
    Επιστημονική ονομασία: Δοκιμασία αντιπυρηνικών αντισωμάτων

    Γιατί γίνεται αυτή η εξέταση;
    Για να εξετασθώ για ορισμένες αυτοάνοσες διαταραχές, όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η πολυμυοσίτιδα, ορισμένες άλλες.