Αλκαλική Φωσφατάση, Αλκαλική Φωσφατάση,

 • Αλκαλική Φωσφατάση,ALP

  Επίσης γνωστό ως: ALK POS, Αλκαλική Φωσφατάση
  Επιστημονική ονομασία: Αλκαλική Φωσφατάση

  Γιατί γίνεται η εξέταση;
  Για την διάγνωση ή την παρακολούθηση θεραπείας ηπατικής διαταραχής ή νόσου των οστών.

  Πότε πρέπει να γίνεται η εξέταση;

 • Γυναικείο check-up άνω των 40 ετών μόνο 80€

  Γενική Αίματος
  Τ.Κ.Ε.
  Γενική Ούρων
  Κάλιο
  Νάτριο
  Σίδηρος
  Φεριτίνη
  Κρεατινίνη