Αέρια αίματος, Αέρια αίματος,

  • Αέρια αίματος

    Επίσης γνωστό ως: αέρια αρτηριακού αίματος, ABGs
    Επιστημονική ονομασία: Αέρια αίματος

    Γιατί γίνεται η εξέταση;
    Για να καθορισθεί εάν υπάρχει κάποια διαταραχή στην ποσότητα του αέριου οξυγόνου (Ο2) ή του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο αίμα σας, ή στην οξεοβασική ισορροπία, που μπορεί να υποδεικνύει μια αναπνευστική ( πνευμονική), μεταβολική, ή νεφρική διαταραχή.