Επιστημονική ονομασία: Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο

Πώς χρησιμοποιείται;

Το CEA είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην παρακολούθηση της θεραπείας ασθενών με καρκίνο. Χρησιμοποιείται σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί για να εκτιμηθεί η απόκρισή τους στη θεραπεία και για την ανίχνευση υποτροπής της νόσου. Το CEA συχνά χρησιμοποιείται ως καρκινικός δείκτης. Οι θεράποντες ιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων του CEA για να προσδιορίσουν το στάδιο και την έκταση της νόσου. Επίσης, τα αποτελέσματα των μετρήσεων του CEA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της εξέλιξής της νόσου σε ασθενείς με καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος και ειδικότερα με καρκίνο του παχέος εντέρου. Επιπλέον, το CEA χρησιμοποιείται ως δείκτης για άλλους τύπους καρκίνου. Θεωρείται χρήσιμο στην παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο του ορθού, του πνεύμονα, του μαστού, του ήπατος, του παγκρέατος, του στομάχου και των ωοθηκών. Δεν παράγουν όλοι οι όγκοι καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο. Έτσι, ο προσδιορισμός του CEA δεν χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του πληθυσμού.

Πότε Ζητείται;
Ο προσδιορισμός του CEA ζητείται, όταν τα συμπτώματα των ασθενών υποδηλώνουν την πιθανότητα ύπαρξης καρκίνου. Επίσης, τα επίπεδα του CEA προσδιορίζονται πριν από την έναρξη της θεραπείας ασθενών με καρκίνο, ειδικά ασθενών με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος. Τα επίπεδα του CEA προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Επίσης, χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των ασθενών μετά τη θεραπεία.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το CEA δεν υπάρχουν τιμές αναφοράς, που να ισχύουν για όλο τον πληθυσμό. Επειδή οι τιμές αναφοράς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της ηλικίας των ασθενών, του φύλου, της ομάδας του πληθυσμού και της μεθόδου προσδιορισμού, τα αριθμητικά αποτελέσματα της εξέτασης διαφέρουν από εργαστήριο σε εργαστήριο. Κάθε κλινικό εργαστήριο στις εκθέσεις αποτελεσμάτων για το CEA πρέπει να περιλαμβάνει τις δικές του τιμές αναφοράς. Το LAB TESTS ON LINE σας συμβουλεύει να συζητάτε τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας με το γιατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές αναφοράς, παρακαλώ διαβάστε « Τιμές αναφοράς και η σημασία τους»
Σε αρχικούς προσδιορισμούς του CEA, ασθενείς με μικρούς και πρώιμου σταδίου όγκους tumors συνήθως παρουσιάζουν χαμηλά, εάν όχι φυσιολογικά επίπεδα CEA, ενώ ασθενείς με όγκους προχωρημένου σταδίου ή όγκους που έχουν εξαπλωθεί σε όλο το σώμα, παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα CEA, εξαρχής. Όταν τα επίπεδα του CEA ελαττώνονται και προσεγγίζουν τα «φυσιολογικά» επίπεδα μετά τη θεραπεία, αυτό σημαίνει ότι ο όγκος εξαλείφθηκε. Σταθερά αυξανόμενα επίπεδα CEA είναι σε αρκετές περιπτώσεις το πρώτο σημάδι επανεμφάνισης του όγκου.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;
Το CEA είναιμία πρωτεΐνη η οποία ανιχνεύεται σε εμβρυϊκούς ιστούς. Μετά τη γέννηση του παιδιού τα επίπεδα του CEA στο αίμα δεν είναι πλέον ανιχνεύσιμα. Αυξημένα επίπεδα του CEA μπορούν επίσης να σχετίζονται με μη καρκινικές καταστάσεις, όπως φλεγμονές, κίρρωση του ήπατος και πεπτικό έλκος. Επίσης, οι καπνιστές έχουν την τάση να έχουν υψηλότερα επίπεδα CEA σε σχέση με τους μη καπνιστές.
Όταν ο καρκίνος εξαπλώνεται σε άλλα όργανα, τα επίπεδα του CEA αυξάνονται. Το CEA μπορεί να είναι ανιχνεύσιμο και σε άλλους τύπους σωματικών υγρών, εκτός από το αίμα. Για παράδειγμα, εάν το CEA ανιχνευθεί σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αυτό υποδεικνύει μετάσταση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

 

http://www.iator.gr