γνωστό ως: Γλουταμική – οξαλοξεική τρανσαμινάση του ορού, SGOT, GOT, Τρανσαμινάση Ο
Επιστημονική ονομασία: Αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού οξέος
Ο προσδιορισμός της AST συνήθως χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ηπατικής βλάβης. Τα επίπεδα της AST συχνά συγκρίνονται με τα επίπεδα άλλων ηπατικών ενζύμων, αλκαλική φωσφατάση (ALP) και αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT), για τον καθορισμό της φύσης της ηπατικής νόσου.
Αν και η AST βρίσκεται στην καρδιά και άλλους μύες, ένα άλλο ένζυμο, η κινάση της κρεατίνης (CK) είναι παρόν εκεί σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα και χρησιμοποιείται κυρίως για την ανίχνευση βλάβης στην καρδιά ή τους μύες.

Πότε παραγγέλλεται;
Μία εξέταση AST παραγγέλλεται μαζί με διάφορες άλλες εξετάσεις για την αξιολόγηση ενός ασθενή που φαίνεται να έχει συμπτώματα ηπατικής διαταραχής. Σε αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνονται ίκτερος(κιτρίνισμα των ματιών και του δέρματος), σκούρα ούρα, ναυτία, έμετος, πρήξιμο της κοιλίας, ασυνήθιστη αύξηση του βάρους και πόνος στην κοιλία. Η AST επίσης παραγγέλλεται μόνη της ή με άλλες εξετάσεις για:
· Πρόσωπα που μπορεί να έχουν εκτεθεί σε ιούς ηπατίτιδας,
· Εκείνους που καταναλώνουν πολύ οινόπνευμα,
· Πρόσωπα που έχουν ιστορικό ηπατικής νόσου στην οικογένεια, ή
· Πρόσωπα που παίρνουν φάρμακα που μπορεί να βλάψουν το ήπαρ.
Πρόσωπα με ήπια συμπτώματα όπως εξάντληση, μπορεί να ελεγχθούν για AST για να αποκλειστεί η περίπτωση χρόνιας ηπατικής νόσου. Η AST συχνά προσδιορίζεται επίσης για την παρακολούθηση της θεραπείας ασθενών με ηπατική βλάβη και μπορεί να παραγγέλλεται μόνη της ή μαζί με διάφορες άλλες εξετάσεις.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμο ένα τυπικό εύρος αναφοράς για αυτή την εξέταση. Επειδή οι τιμές αναφοράς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν την ηλικία του ασθενούς, το φύλο, την πληθυσμιακή ομάδα και την μέθοδο προσδιορισμού, τα αριθμητικά αποτελέσματα έχουν διαφορετική σημασία από εργαστήριο σε εργαστήριο. Το απαντητικό σας πρέπει να περιλαμβάνει το εύρος αναφοράς για την εξέταση, που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εργαστήριο.

Πολύ υψηλά επίπεδα AST (πάνω από 10-πλάσια του άνω ορίου του εύρους αναφοράς) συνήθως απαντώνται σε οξεία ηπατίτιδα, συχνά λόγω ιογενούς μόλυνσης. Στην οξεία ηπατίτιδα τα επίπεδα AST συνήθως παραμένουν υψηλά για περίπου 1-2 μήνες, αλλά μπορεί να χρειαστούν ως και 3-6 μήνες ωσότου να επιστρέψουν σε φυσιολογικό επίπεδο. Στην χρόνια ηπατίτιδα τα επίπεδα της AST συνήθως δεν είναι τόσο υψηλά, συχνά κάτω από 4-πλάσια του άνω ορίου του εύρους αναφοράς. Στην χρόνια ηπατίτιδα η AST συχνά ποικίλλει από φυσιολογικά ως ελαφρά αυξημένα επίπεδα, έτσι οι ιατροί τυπικά χρειάζεται να παραγγείλουν συχνότερα την εξέταση.
Σε κάποιες ηπατικές νόσους, ειδικά αν τα χοληφόρα έχουν φράξει και δεν μεταφέρεται χολή στο δωδεκαδάκτυλο ή σε κίρρωση και κάποιους καρκίνους του ήπατος τα επίπεδα της AST μπορεί να είναι σχεδόν φυσιολογικά, αλλά αυξάνονται συχνότερα από τα επίπεδα της ALT. Όταν η ηπατική βλάβη οφείλεται σε κατανάλωση οινοπνεύματος, η AST συχνά αυξάνεται πολύ περισσότερο από την ALT (κατάσταση που απαντάται με λίγες άλλες ηπατικές νόσους). Η AST επίσης αυξάνεται μετά από καρδιακά επεισόδια και σε τραυματισμούς των μυών, συνήθως σε χαμηλότερα επίπεδα απ’ ότι η ALT.

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω;
Κατά την κύηση τα επίπεδα AST μπορεί να μειωθούν. Μία ενδομυϊκή ένεση ή ακόμη και έντονη φυσική άσκηση μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα AST. Σε σπάνιες περιπτώσεις κάποια φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο ήπαρ ή τους μύες, αυξάνοντας τα επίπεδα της AST. Αυτό μπορεί να συμβεί και με κάποια πρόσθετα διατροφής ή κάποια προϊόντα»υγιεινής διατροφής». Αν ο ιατρός σας διαπιστώσει ότι έχετε αυξημένα επίπεδα AST αναφέρετε όλα τα φάρμακα και είδη υγιεινής διατροφής που παίρνετε.

http://www.iator.gr/