Επίσης γνωστό ως: ALK POS, Αλκαλική Φωσφατάση
Επιστημονική ονομασία: Αλκαλική Φωσφατάση

Γιατί γίνεται η εξέταση;
Για την διάγνωση ή την παρακολούθηση θεραπείας ηπατικής διαταραχής ή νόσου των οστών.

Πότε πρέπει να γίνεται η εξέταση;
Στα πλαίσια εξέτασης ρουτίνας του ηπατικού προφίλ ή όταν κάποιος έχει συμπτώματα ηπατικής διαταραχής ή νόσου των οστών.
Πώς χρησιμοποιείται;
Όταν κάποιος έχει συμπτώματα ηπατικής νόσου liver disease, πολύ υψηλά επίπεδα ALP θα δώσουν στον ιατρό να καταλάβει ότι τα χοληφόρα έχουν φράξει για κάποιο λόγο. Συχνά η ALP είναι υψηλή σε ασθενείς με καρκίνο, που έχει κάνει μετάσταση στο ήπαρ ή τα οστά. Οι ιατροί μπορεί να κάνουν και άλλες εξετάσεις για να βεβαιωθούν ότι αυτό έχει συμβεί.
Αν ένας ασθενής με καρκίνο στο ήπαρ ή τα οστά απαντά καλά στην θεραπεία του, τα επίπεδα της ALP θα μειωθούν. Αν ένας ασθενής έχει υψηλά επίπεδα ALP και ο ιατρός δεν είναι σίγουρος για την αιτία, μπορεί να παραγγείλει εξετάσεις ισοενζύμων ALP για να την εντοπίσει.

Πότε παραγγέλλεται;
Η ALP παραγγέλλεται συνήθως μαζί με μία ομάδα άλλων εξετάσεων, που όλες μαζί καλούνται ηπατικό προφίλ. Επίσης παραγγέλλεται με διάφορες άλλες εξετάσεις αν ο ασθενής φαίνεται να έχει συμπτώματα ηπατικής ή οστικής διαταραχής.
Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμο ένα τυπικό εύρος αναφοράς για αυτή την εξέταση. Επειδή οι τιμές αναφοράς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν την ηλικία του ασθενούς, το φύλο, την πληθυσμιακή ομάδα και την μέθοδο προσδιορισμού, τα αριθμητικά αποτελέσματα έχουν διαφορετική σημασία από εργαστήριο σε εργαστήριο. Το απαντητικό σας πρέπει να περιλαμβάνει το εύρος αναφοράς για την εξέταση, που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εργαστήριο. Το Lab Tests Online συνιστά θερμά να συζητήσετε τα αποτελέσματα της εξέτασης σας με τον γιατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες για το εύρος αναφοράς παρακαλούμε να διαβάσετε το άρθρο Εύρος Αναφοράς και Τι Σημαίνει.
Υψηλές τιμές ALP συνήθως σημαίνουν ότι κάποιο οστό ή το ήπαρ έχουν υποστεί βλάβη. Αν άλλες ηπατικές εξετάσεις, όπως χολερυθρίνη, αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού οξέος (AST), αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT) έχουν επίσης υψηλά αποτελέσματα, συνήθως η ALP προέρχεται από το ήπαρ. Αν οι τιμές των εξετάσεων για ασβέστιο και φωσφόρο είναι υψηλές, συνήθως η ALP προέρχεται από τα οστά.
Σε κάποιες μορφές ηπατικής νόσου, όπως η ηπατίτιδα, η ALP συνήθως εμφανίζεται λιγότερο αυξημένη απ’ ότι οι AST και ALT. Όταν τα χοληφόρα έχουν φράξει (συνήθως από πέτρες στη χολή, ουλές από παλαιότερες πέτρες στη χολή ή χειρουργεία ή λόγω καρκίνου), η ALP και η χολερυθρίνη θα εμφανίζονται αυξημένες πολύ περισσότερο απ’ ότι οι AST και ALT. Σε λίγες ηπατικές νόσους η ALP ίσως είναι η μοναδική εξέταση που θα έχει υψηλά αποτελέσματα.
Σε κάποιες νόσους των οστών, όπως μία διαταραχή γνωστή σαν ασθένεια Paget (όπου τα οστά μεγαλώνουν δυσανάλογα και παραμορφώνονται) ή σε κάποιους καρκίνους που εξαπλώνονται στα οστά, νόσους η ALP ίσως είναι η μοναδική εξέταση που θα έχει υψηλά αποτελέσματα.
Κάποιες φορές οι ιατροί δεν γνωρίζουν γιατί η ALP είναι υψηλή και χρειάζεται να παραγγείλουν άλλες εξετάσεις, για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ιατρός σας μπορεί να παραγγείλει ένα άλλο ένζυμο, γ- GT GGT, που παράγεται στο ήπαρ στα ίδια σημεία με την ALP, αλλά δεν παράγεται στα οστά.
Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω;
Η κύηση μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της ALP.
Τα παιδιά έχουν υψηλότερες τιμές ALP επειδή τα οστά τους μεγαλώνουν ακόμη, γεγονός που εμφανίζεται σε διαφορετικές ηλικίες σε αγόρια και κορίτσια.
Κάποια φάρμακα μπορεί να αυξήσουν τις τιμές της ALP, ειδικά κάποια φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ψυχιατρικών προβλημάτων, αλλά αυτό είναι σπάνιο.
http://www.labtestsonline.gr/

http://www.iator.gr