Επίσης γνωστό ως: Γλουταμική – πυροσταφυλική τρανσαμινάση του ορού, SGPT, GPT, Τρανσαμινάση P
Επιστημονική ονομασία: Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης

Γιατί γίνεται η εξέταση ;
Για την ανίχνευση ηπατικής βλάβης.

Πότε πρέπει να γίνεται η εξέταση ;
Αν ο γιατρός σας πιστεύει ότι έχετε συμπτώματα ηπατικής διαταραχής.
Πώς χρησιμοποιείται ;
Ο προσδιορισμός της ALT συνήθως χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ηπατικής βλάβης. Τα επίπεδα της ALT συχνά συγκρίνονται με τα επίπεδα άλλων ηπατικών ενζύμων, αλκαλική φωσφατάση (ALP)και αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού οξέος (AST), για τον καθορισμό της φύσης της ηπατικής νόσου.

Πότε παραγγέλλεται;
Μία εξέταση ALT παραγγέλλεται μαζί με διάφορες άλλες εξετάσεις για την αξιολόγηση ενός ασθενή που φαίνεται να έχει συμπτώματα ηπατικής διαταραχής. Σε αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνονται ίκτερος (κιτρίνισμα των ματιών και του δέρματος), σκούρα ούρα, ναυτία, έμετος, πρήξιμο της κοιλίας, ασυνήθιστη αύξηση του βάρους και πόνος στην κοιλία. Η ALT επίσης παραγγέλλεται μόνη της ή με άλλες εξετάσεις για:
• Πρόσωπα που μπορεί να έχουν εκτεθεί σε ιούς ηπατίτιδας,
• Εκείνους που καταναλώνουν πολύ οινόπνευμα,
• Πρόσωπα που έχουν ιστορικό ηπατικής νόσου στην οικογένεια, ή
• Πρόσωπα που παίρνουν φάρμακα που μπορεί να βλάψουν το ήπαρ.
Πρόσωπα με ήπια συμπτώματα όπως εξάντληση, μπορεί να ελεγχθούν για ALT για να αποκλειστεί η περίπτωση χρόνιας ηπατικής νόσου. Η ALT συχνά προσδιορίζεται επίσης για την παρακολούθηση της θεραπείας ασθενών με ηπατική βλάβη και μπορεί να παραγγέλλεται μόνη της ή μαζί με διάφορες άλλες εξετάσεις.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμο ένα τυπικό εύρος αναφοράς για αυτή την εξέταση. Επειδή οι τιμές αναφοράς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν την ηλικία του ασθενούς, το φύλο, την πληθυσμιακή ομάδα και την μέθοδο προσδιορισμού, τα αριθμητικά αποτελέσματα έχουν διαφορετική σημασία από εργαστήριο σε εργαστήριο. Το απαντητικό σας πρέπει να περιλαμβάνει το εύρος αναφοράς για την εξέταση, που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εργαστήριο. Το Lab Tests Online συνιστά θερμά να συζητήσετε τα αποτελέσματα της εξέτασης σας με τον γιατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες για το εύρος αναφοράς παρακαλούμε να διαβάσετε το άρθρο Εύρος Αναφοράς και Τι Σημαίνει.

Πολύ υψηλά επίπεδα ALT (πάνω από 10-πλάσια του άνω ορίου του εύρους αναφοράς) συνήθως απαντώνται σε οξεία ηπατίτιδα, συχνά λόγω ιογενούς μόλυνσης. Στην οξεία ηπατίτιδα τα επίπεδα ALT συνήθως παραμένουν υψηλά για περίπου 1-2 μήνες, αλλά μπορεί να χρειαστούν ως και 3-6 μήνες ωσότου να επιστρέψουν σε φυσιολογικό επίπεδο.
Στην χρόνια ηπατίτιδα τα επίπεδα της ALT συνήθως δεν είναι τόσο υψηλά, συχνά κάτω από 4-πλάσια του άνω ορίου του εύρους αναφοράς. Στην χρόνια ηπατίτιδα η AST συχνά ποικίλλει από φυσιολογικά ως ελαφρά αυξημένα επίπεδα, έτσι οι ιατροί τυπικά χρειάζεται να παραγγείλουν συχνότερα την εξέταση.
Σε κάποιες ηπατικές νόσους, ειδικά αν τα χοληφόρα έχουν φράξει και δεν μεταφέρεται χολή στο δωδεκαδάκτυλο ή στην κίρρωση και κάποιους καρκίνους του ήπατος τα επίπεδα της ALT μπορεί να είναι σχεδόν φυσιολογικά.

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω;
Μία ενδομυϊκή ένεση ή ακόμη και έντονη φυσική άσκηση μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα ALT. Πολλά φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν αύξηση των επιπέδων ALT, μέσω της πρόκλησης βλαβών στο ήπαρ, σε ένα μικρό ποσοστό των ασθενών που τα λαμβάνουν. Αυτό μπορεί να συμβεί και με κάποια πρόσθετα διατροφής ή κάποια προϊόντα»υγιεινής διατροφής». Αν ο γιατρός σας διαπιστώσει ότι έχετε αυξημένα επίπεδα ALT αναφέρετε όλα τα φάρμακα και είδη υγιεινής διατροφής που παίρνετε.

http://www.labtestsonline.gr

http://www.iator.gr