Επίσης γνωστό ως: CK MB, CPK MB
Επιστημονική ονομασία: Κρεατινοκινάση –MB

Πώς χρησιμοποιείται?
Τα επίπεδα του CK–MB, σε συνδυασμό με τα επίπεδα του ολικού CK, προσδιορίζονται σε ασθενείς με πόνο στο στήθος με σκοπό να διαγνωσθεί εάν αυτοί εμφανίζουν καρδιακό έμφραγμα. Επίσης, εφόσον υψηλά επίπεδα του ολικού CK υποδεικνύουν βλάβη είτε στον καρδιακό είτε σε άλλους μυς,

ο προσδιορισμός των επιπέδων του CK–MB βοηθά στην διάκριση μεταξύ των δύο αυτών πηγών. Εάν ο θεράπων ιατρός θεωρεί ότι υπάρχει καρδιακό έμφραγμα σε εξέλιξη και χορηγεί θρομβολυτικό φάρμακο, ο προσδιορισμός των επιπέδων του CK–MB μπορεί να τον βοηθήσει στην παρακολούθηση της λειτουργικότητας του φαρμάκου. Όταν υφίσταται θρομβόλυση, τα επίπεδα του CK–MB τείνουν να αυξάνονται και να μειώνονται ταχύτερα. Έχοντας, λοιπόν, πολλές συνεχόμενες μετρήσεις των επιπέδων του CK–MB στο αίμα, ο θεράπων ιατρός μπορεί να αποφανθεί πότε το φάρμακο είναι δραστικό.

Πότε παραγγέλλεται?
Το CK-MB συνήθως παραγγέλλεται, σε συνδυασμό με το ολικό CK, σε άτομα με πόνο στο στήθος, με σκοπό να εξακριβωθεί εάν ο πόνος οφείλεται σε καρδιακό έμφραγμα. Μπορεί επίσης να παραγγελθεί σε άτομα με υψηλά επίπεδα CK με σκοπό να προσδιοριστεί εάν υπάρχει βλάβη στον καρδιακό ή σε άλλους μυς.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα αυτού του προσδιορισμού?
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρότυπα όρια αναφοράς για αυτόν τον προσδιορισμό δεν είναι διαθέσιμα. Επειδή οι τιμές αναφοράς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως ηλικία, φύλο, πληθυσμιακό δείγμα και μέθοδο προσδιορισμού, τα αριθμητικά αποτελέσματα του προσδιορισμού έχουν διαφορετική σημασία σε διαφορετικά εργαστήρια. Το δικό σας εργαστηριακό αποτέλεσμα πρέπει να περιλαμβάνει τα επακριβή όρια αναφοράς για τον δικό σας προσδιορισμό. Τα “Lab Tests Online” ιδιαιτέρως συστήνουν να συζητάτε τα αποτελέσματα σας με τον γιατρό σας.
Εάν τα επίπεδα του CK-MB είναι αυξημένα και ο σχετικός δείκτης του CK–MB προς το ολικό CK (Relative Index,RI = CK–MB x 100 / CK) είναι μεγαλύτερος από 4, τότε είναι πολύ πιθανόν ότι υπάρχει καρδιακή βλάβη. Υψηλά επίπεδα CK σε συνδυασμό με RI κάτω από την προαναφερθείσα τιμή υποδεικνύουν βλάβη σκελετικών μυών.

Υπάρχει τίποτε άλλο που θα έπρεπε να γνωρίζω?
Μια σοβαρή κάκωση σκελετικών μυών είναι ικανή να ανεβάσει τα επίπεδα του CK–MB πάνω από τα φυσιολογικά, αλλά μια τέτοια βλάβη συνήθως δεν προκαλεί αύξηση του RI. Εάν ο θεράπων ιατρός υποπτεύεται κάκωση τόσο στον καρδιακό όσο και σε σκελετικό μυ, ο προσδιορισμός της τροπονίνης αποτελεί την εξέταση επιλογής για την ταυτοποίηση ενός καρδιακού εμφράγματος.
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τους θωρακικούς μυς. Οι θωρακικοί μυς έχουν υψηλότερα επίπεδα CK–MB από άλλους μυς, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αύξηση των επιπέδων του CK–MB στο αίμα.
Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια μπορεί επίσης να εμφανίζουν υψηλά επίπεδα CK–MB χωρίς να παρουσιάζουν καρδιακό έμφραγμα. Σπάνια, τέλος, χρόνιες μυοπάθειες, χαμηλά επίπεδα ορμονών του θυρεοειδούς, και αλκοολισμός μπορεί να προκαλέσουν αύξηση των επιπέδων του CK–MB, προκαλώντας αλλαγές παρόμοιες με αυτές που συναντώνται σε ένα καρδιακό έμφραγμα.
http://www.labtestsonline.gr/

http://www.iator.gr/

Κράτα το