Επίσης γνωστό ως:CK,  Ολική CK, CPK
Επιστημονική ονομασία: Creatine Kinase

Πώς χρησιμοποιείται;
Τα επίπεδα της CK στο αίμα αυξάνουν όταν τραυματίζονται κύτταρα της καρδιάς ή των μυών. Ο ιατρός μπορεί να ζητήσει μέτρηση της CK αν εμφανιστεί πόνος στο στήθος ή άλλες ενδείξεις ή συμπτώματα καρδιακού εμφράγματος. Στις πρώτες 4 ως 6 ώρες μετά το καρδιακό έμφραγμα, η συγκέντρωση της CK στο αίμα αρχίζει να αυξάνεται. Φθάνει το υψηλότερο επίπεδο σε 18 ως 24 ώρες και επιστρέφει σε κανονικά επίπεδα μέσα σε 2 ως 3 ημέρες. Η ποσότητα της CK στο αίμα επίσης αυξάνεται όταν γίνεται βλάβη σε σκελετικούς μύες (έντονη άθληση, τραυματισμοί).

Πότε παραγγέλλεται;
Σε ασθενείς που μπορεί να υπέστησαν καρδιακό έμφραγμα η εξέταση της CK συνήθως παραγγέλλεται όταν φθάνουν στο νοσοκομείο και επαναλαμβάνεται ανά 4-6 ώρες, συνολικά τρεις φορές. Εάν υπάρχει μυαλγία ή αδυναμία, ο ιατρός σας μπορεί να παραγγείλει CK για να διαπιστώσει και αν άλλοι μύες έχουν βλάβη.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμο ένα τυπικό εύρος τιμών αναφοράς για αυτή την εξέταση. Επειδή οι τιμές αναφοράς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν την ηλικία του ασθενούς, το φύλο, την πληθυσμιακή ομάδα και την μέθοδο προσδιορισμού, τα αριθμητικά αποτελέσματα έχουν διαφορετική σημασία από εργαστήριο σε εργαστήριο. Το απαντητικό σας πρέπει να περιλαμβάνει το εύρος τιμών αναφοράς για την εξέταση, που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εργαστήριο.

Μία υψηλή τιμή CK, ή αυξανόμενες τιμές σε επαναλαμβανόμενες εξετάσεις γενικά είναι ένδειξη βλάβης στην καρδιά ή άλλους μύες. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι έχετε χρησιμοποιήσει εξαντλητικά τους μύες σας. Εάν ο ιατρός σας υποπτεύεται καρδιακό έμφραγμα και η τιμή της CK είναι υψηλή, συνήθως θα παραγγείλει μία πιο ειδική εξέταση (τροπονίνη) για να διαπιστώσει αν υπάρχει καρδιακή βλάβη.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;
Οι άνθρωποι με μεγαλύτερη μυϊκή μάζα έχουν υψηλότερα επίπεδα CK. Πολύ έντονη άσκηση (άρση βαρών, ομαδικά αθλήματα, όπου οι παίκτες έρχονται σε επαφή ή μακρόχρονη άσκηση) επίσης μπορεί να αυξήσει την CK. Άλλες μορφές μυϊκής βλάβης, όπως τραυματισμοί από πτώση, αυτοκινητιστικό ατύχημα, εγχείριση, ενέσεις επίσης μπορεί να αυξήσουν την CK.
Πολλά φάρμακα, όπως φάρμακα για τη μείωση της χοληστερόλης (στατίνες), μπορεί να προκαλέσουν μυϊκές βλάβες και να αυξήσουν την CK. Εάν παίρνετε τέτοια φάρμακα, ενημερώστε τον ιατρό σας εάν αισθανθείτε μυαλγία ή αδυναμία. Η λήψη μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ αυξάνει ελαφρά την CK.

Κατά τα πρώτα στάδια της κύησης τα επίπεδα της CK είναι μειωμένα.

http://www.labtestsonline.gr

http://www.iator.gr