Επιστημονική ονομασία: High-density lipoprotein cholesterol
Πως χρησιμοποιείται η εξέταση;
Η εξέταση της HDL χοληστερόλης χρησιμοποιείται μαζί με άλλες εξετάσεις λιπιδίων για να προσδιορισθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου.

Πότε ζητείται η εξέταση;
Η HDL ζητείται συνήθως μαζί με άλλες εξετάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η χοληστερόλη, η LDL και τα τριγλυκερίδια στα πλαίσια ενός λιπιδικού προφίλ. Ένα πλήρες λιπιδικό προφίλ απαιτεί να είστε νηστικός τουλάχιστον 12 ώρες πριν την εξέταση. Εάν η εξέταση γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί νηστεία, τότε μόνον η HDL και η ολική χοληστερόλη μπορούν να ληφθούν υπόψη για την εκτίμηση του κινδύνου ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;
Υψηλή HDL είναι καλύτερη από χαμηλή HDL. Η HDL συνήθως αναφέρεται ως αριθμός. Εάν είναι μικρότερος από 40 mg/dL (1.04 mmol/L), υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου. Επιθυμητή είναι μία τιμή της HDL μεγαλύτερη από 40 mg/dL (1.04 mmol/L) η οποία αντιστοιχεί σε μέτριο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Μία καλή τιμή για την HDL είναι 60 mg/dL (1.55 mmol/L) ή περισσότερο η οποία αντιστοιχεί σε μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, σε σχέση με το μέσο όρο.

Μερικά εργαστήρια δίνουν ως αποτέλεσμα το λόγο της ολικής χοληστερόλης προς την HDL χοληστερόλη. Ο λόγος αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε την ολική χοληστερόλη δια της HDL. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει ολική χοληστερόλη 200 mg/dL και HDL χοληστερόλη 50 mg/dL, ο λόγος θα ήταν 4 (ή 4:1). Ενας επιθυμητός λόγος είναι κάτω από 5 (5:1). Ο ιδανικός λόγος είναι 3,5 (3,5:1). Ωστόσο ή American Heart Association συνιστά να χρησιμοποιούνται οι απόλυτοι αριθμοί για την ολική χοληστερόλη και την HDL χοληστερόλη διότι είναι πιο χρήσιμοι από το λόγο στον καθορισμό της κατάλληλης θεραπείας για τους ασθενείς.
Η HDL χοληστερόλη θα πρέπει να ερμηνεύεται στα πλαίσια των λοιπών ευρημάτων του λιπιδικού προφίλ και πάντα σε συνεννόηση με τον ιατρό σας.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;
Η HDL χοληστερόλη θα πρέπει να μετράται όταν ένα άτομο είναι υγιές. Η χοληστερόλη είναι παροδικά ελαττωμένη κατά τη διάρκεια οξείας ασθένειας, αμέσως μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, ή κατά την διάρκεια stress (π.χ. μετά από χειρουργείο ή από ατύχημα). Θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 6 εβδομάδες μετά από οποιαδήποτε ασθένεια για να μετρήσετε τη χοληστερόλη σας.
Στις γυναίκες, η HDL χοληστερόλη μπορεί να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αφού γεννήσουν, οι γυναίκες θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον 6 εβδομάδες για να μετρήσουν τη χοληστερόλη τους.

 

 

http://www.labtestsonline.gr/

http://www.iator.gr/