γνωστό ως: Hct, Crit, Packed cell volume (PCV)

Πώς χρησιμοποιείται?
Η εξέταση χρησιμεύει για να εκτιμήσουμε:

  • την αναιμία,
  • την πολυερυθραιμία,
  • την ανταπόκριση στη θεραπεία της αναιμίας ή της πολυερυθραιμίας
  • την αφυδάτωση,
  • αποφάσεις σχετικές με τη μετάγγιση αίματος σε σοβαρές συμπτωματικές αναιμίες, και
  • την αποτελεσματικότητα των μεταγγίσεων

Πότε ζητείται
Ο αιματοκρίτης ζητείται ως εξέταση που περιλαμβάνεται στη γενική αίματος. Η μέτρηση του επαναλαμβάνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα σε αρκετές καταστάσεις, όπως για:

  • τη διάγνωση της αναιμίας και της πολυερυθραιμίας
  • την παρακολούθηση της θεραπείας της αναιμίας
  • την επιτυχή αντιμετώπιση της αφυδάτωσης και
  • την παρακολούθηση μιας συνεχιζόμενης αιμορραγίας και τον έλεγχο της σοβαρότητάς της.

Τί σημαίνει το αποτέλεσμα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμο ένα κοινά αποδεκτό εύρος τιμών αναφοράς (φυσιολογικές τιμές, φτ). Επειδή οι τιμές αναφοράς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που περιλαμβάνουν την ηλικία του ασθενούς, το φύλο, την πληθυσμιακή ομάδα και την μέθοδο προσδιορισμού, τα αριθμητικά αποτελέσματα έχουν διαφορετική σημασία σε κάθε Εργαστήριο. Σε κάθε περίπτωση στην απάντησή δίπλα στο αποτέλεσμα πρέπει να αναγράφεται το εύρος των τιμών αναφοράς (φυσιολογικές τιμές, φτ) που έχει το Εργαστήριο για την συγκεκριμμένη εξέταση.
Χαμηλή τιμή αιματοκρίτη υποδεικνύει αναιμία που μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου ή κάποια άλλη αιτία. Για να διευκρινήσουμε με ακρίβεια τους λόγους μιας αναιμίας απαιτούνται και άλλες εξετάσεις.
Η χαμηλή τιμή του αιματοκρίτη  μπορεί να οφείλεται και σε άλλες καταστάσεις, όπως σε έλλειψη βιταμινών ή ιχνοστοιχείων, σε πρόσφατη αιμορραγία, κίρρωση του ήπατος ή παρουσία κακοήθειας.
Οι υψηλές τιμές αιματοκρίτη οφείλονται κυρίως στην αφυδάτωση – οι τιμές επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα μετά από επαρκή πρόσληψη υγρών. Πιο σπάνια η υψηλή τιμή αιματοκρίτη συνδέεται με αυξημένο αριθμό ερυθροκυττάρων σε επίπεδα πάνω από τα φυσιολογικά. Η κατάσταση  αυτή ονομάζεται γνήσια ερυθραιμία και προκύπτει, είτε γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο μυελό των οστών, είτε, συνηθέστερα, σαν εξισορρόπηση του οργανισμού στην ανεπαρκή πνευμονική λειτουργία(ο μυελός των οστών παράγει περισσότερα ερυθροκύτταρα ώστε να μεταφέρουν επαρκές οξυγόνο σε όλο το σώμα). Στις περιπτώσεις που σε επανειλημμένες εξετάσεις ο αιματοκρίτης βρίσκεται αυξημένος, η διερεύνηση της αιτίας πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια γιατρού.
Σχετικά με τις μεταγγίσεις αίματος σε κατά τα άλλα υγιή άτομα, κριτικό όριο αποτελούν επίπεδα αιμοσφαιρίνης πάνω από 8 γραμμάρια ανά dl ή αίματοκρίτης μεγαλύτερος από 24%.

Τί άλλο πρέπει να γνωρίζω
Ο αιματοκρίτης κατά την κύηση είναι συνήθως ελαφρά χαμηλότερος λόγω του επιπλέον υγρού στο αίμα.
Οι κάτοικοι σε περιοχές με υψηλό υψόμετρο παρουσιάζουν αυξημένο αιματοκρίτη ως φυσική αντίδραση του σώματος στο μειωμένο οξυγόνο που υπάρχει στα μεγάλα υψόμετρα.

http://www.labtestsonline.gr

http://www.iator.gr/