Επιστημονική ονομασία: Καρκινικό αντιγόνο 19-9

Πώς χρησιμοποιείται;
Το CA 19-9 δεν είναι ευαίσθητο ή αρκετά ειδικό για να θεωρηθεί χρήσιμο στη διάγνωση του καρκίνου. Η κύρια χρήση του ως καρκινικός δείκτης είναι:
• Για να βοηθήσει στη διαφοροδιάγνωση καρκίνου του παγκρέατος και των χοληφόρων πόρων και άλλων μη καρκινικών καταστάσεων, όπως είναι η παγκρεατίτιδα.

Επιστημονική ονομασία: Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο

Πώς χρησιμοποιείται;

Το CEA είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην παρακολούθηση της θεραπείας ασθενών με καρκίνο. Χρησιμοποιείται σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί για να εκτιμηθεί η απόκρισή τους στη θεραπεία και για την ανίχνευση υποτροπής της νόσου. Το CEA συχνά χρησιμοποιείται ως καρκινικός δείκτης.

Breast Cancer Gene 1 και Breast Cancer Gene 2 ή Γονίδιο του Καρκίνου του μαστού 1 και Γονίδιο του Καρκίνου του Μαστού 2

BRCA
Πως χρησιμοποιείται;
Οι εξετάσεις για τα BRCA-1 και BRCA-2 μπορούν να δείξουν αν έχετε μεταλλάξεις σε οποιοδήποτε από αυτά τα δύο γονίδια που έχουν συνδεθεί με την ανάπτυξη καρκίνου μαστού και ωοθηκών. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι φορείς BRCA μετάλλαξης

γνωστό ως: Γλουταμική – οξαλοξεική τρανσαμινάση του ορού, SGOT, GOT, Τρανσαμινάση Ο
Επιστημονική ονομασία: Αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού οξέος
Ο προσδιορισμός της AST συνήθως χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ηπατικής βλάβης. Τα επίπεδα της AST συχνά συγκρίνονται με τα επίπεδα άλλων ηπατικών ενζύμων, αλκαλική φωσφατάση (ALP) και αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT), για τον καθορισμό της φύσης της ηπατικής νόσου.
Αν και η AST βρίσκεται στην καρδιά και άλλους μύες, ένα άλλο ένζυμο, η κινάση της κρεατίνης (CK) είναι παρόν εκεί σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα και χρησιμοποιείται κυρίως για την ανίχνευση βλάβης στην καρδιά ή τους μύες.

Πως χρησιμοποιείται;
Στα καρδιαγγειακά νοσήματα
Η γονοτύπωση του ApoE μερικές φορές χρησιμοποιείται σαν επιπλέον εξέταση όταν βρεθούν υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, για να ελεγχθεί η κληρονομικότητα σε μη φυσιολογικές τιμές λιπιδίων. Δεν χρησιμοποιείται ευρέως αλλά, όταν ζητείται, μπορεί να είναι σε συνδυασμό με άλλες εξετάσεις, όπως την ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών.

Επίσης γνωστό ως: Δοκιμασία αντιπυρηνικών αντισωμάτων, Φθορίζοντα αντιπυρηνικά αντισώματα, FANA, Εκχυλίσιμα αντισώματα έναντι πυρηνικών αντιγόνων, ENA
Επιστημονική ονομασία: Δοκιμασία αντιπυρηνικών αντισωμάτων

Γιατί γίνεται αυτή η εξέταση;
Για να εξετασθώ για ορισμένες αυτοάνοσες διαταραχές, όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η πολυμυοσίτιδα, ορισμένες άλλες.

Αποτελεί την κύρια εξέταση για την οξεία παγκρεατίτιδα. Αμυλάση άνω του διπλάσιου του ανώτερου φυσιολογικού ορίου (περί τα 240 U/mL δηλαδή) είναι διαγνωστική οξείας παγκρεατίτιδας. Αυξάνει μέσα σε 12 ώρες από την έναρξη της νόσου και φτάνει σε αιχμή σε 1 – 2 μέρες, μετά από όπου αρχίζει και πέφτει. Ψευδώς χαμηλότερα επίπεδα καταγράφονται όταν υπάρχει υπερλιπιδαιμία και χρειάζεται προσεκτική εκτίμηση.

Επίσης γνωστό ως: ALK POS, Αλκαλική Φωσφατάση
Επιστημονική ονομασία: Αλκαλική Φωσφατάση

Γιατί γίνεται η εξέταση;
Για την διάγνωση ή την παρακολούθηση θεραπείας ηπατικής διαταραχής ή νόσου των οστών.

Πότε πρέπει να γίνεται η εξέταση;

Επίσης γνωστό ως: Γλουταμική – πυροσταφυλική τρανσαμινάση του ορού, SGPT, GPT, Τρανσαμινάση P
Επιστημονική ονομασία: Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης

Γιατί γίνεται η εξέταση ;
Για την ανίχνευση ηπατικής βλάβης.

Πότε πρέπει να γίνεται η εξέταση ;
Αν ο γιατρός σας πιστεύει ότι έχετε συμπτώματα ηπατικής διαταραχής.

Επίσης γνωστό ως: ALB
Επιστημονική ονομασία: Αλβουμίνη

Γιατί γίνεται η εξέταση;
Για τη διάγνωση μιας ηπατικής διαταραχής ή μιας νεφρικής νόσου ή για την αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης. Ιδιαίτερα σε ασθενείς που νοσηλεύονται, χρησιμοποιείται μερικές φορές η προαλβουμίνη αντί της αλβουμίνης σε αυτή την περίπτωση.

Επίσης γνωστό ως: CK MB, CPK MB
Επιστημονική ονομασία: Κρεατινοκινάση –MB

Πώς χρησιμοποιείται?
Τα επίπεδα του CK–MB, σε συνδυασμό με τα επίπεδα του ολικού CK, προσδιορίζονται σε ασθενείς με πόνο στο στήθος με σκοπό να διαγνωσθεί εάν αυτοί εμφανίζουν καρδιακό έμφραγμα. Επίσης, εφόσον υψηλά επίπεδα του ολικού CK υποδεικνύουν βλάβη είτε στον καρδιακό είτε σε άλλους μυς,

Επίσης γνωστό ως: αέρια αρτηριακού αίματος, ABGs
Επιστημονική ονομασία: Αέρια αίματος

Γιατί γίνεται η εξέταση;
Για να καθορισθεί εάν υπάρχει κάποια διαταραχή στην ποσότητα του αέριου οξυγόνου (Ο2) ή του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο αίμα σας, ή στην οξεοβασική ισορροπία, που μπορεί να υποδεικνύει μια αναπνευστική ( πνευμονική), μεταβολική, ή νεφρική διαταραχή.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε έναν συγκεντρωτικό πίνακα με όλες τις παγκόσμιες ημέρες υγείας:

Επίσης γνωστό ως:CK,  Ολική CK, CPK
Επιστημονική ονομασία: Creatine Kinase

Πώς χρησιμοποιείται;
Τα επίπεδα της CK στο αίμα αυξάνουν όταν τραυματίζονται κύτταρα της καρδιάς ή των μυών. Ο ιατρός μπορεί να ζητήσει μέτρηση της CK αν εμφανιστεί πόνος στο στήθος ή άλλες ενδείξεις ή συμπτώματα καρδιακού εμφράγματος. Στις πρώτες 4 ως 6 ώρες μετά το καρδιακό έμφραγμα, η συγκέντρωση της CK στο αίμα αρχίζει να αυξάνεται. Φθάνει το υψηλότερο επίπεδο σε 18 ως 24 ώρες και επιστρέφει σε κανονικά επίπεδα μέσα σε 2 ως 3 ημέρες. Η ποσότητα της CK στο αίμα επίσης αυξάνεται όταν γίνεται βλάβη σε σκελετικούς μύες (έντονη άθληση, τραυματισμοί).

Πως χρησιμοποιείται η εξέταση;
Η μέτρηση των επιπέδων της φαινυτοΐνης γίνεται για να ρυθμιστεί η δόση του χορηγούμενου φαρμάκου ώστε να διατηρηθεί η συγκέντρωσή της μέσα στο θεραπευτικό παράθυρο. Η εξέταση γίνεται λίγες ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας ώστε να ρυθμιστεί η συγκέντρωση της φαινυτοΐνης στα επιθυμητά επίπεδα. Εν συνεχεία η εξέταση επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και όποτε χρειάζεται να ελέγχονται τα επίπεδα της στο αίμα για την σωστή ρύθμιση της δόσης της φαινυτοΐνης. Αν προστεθούν καινούργια φάρμακα ή διακοπεί η χορήγηση κάποιων άλλων, θα πρέπει να επαναληφθεί η μέτρηση των επιπέδων της φαινυτοΐνης ώστε να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των άλλων φαρμάκων στα επίπεδα της φαινυτοΐνης. Η εξέταση επαναλαμβάνεται επίσης εάν ο ασθενής παρουσιάσει επιληπτική κρίση ή αν ο γιατρός έχει ενδείξεις τοξικότητας.

Επίσης γνωστό ως: 5-Υδροξυτρυπταμίνη, 5-ΗΤ 5-ΗΙΑΑ, Χρωμογρανίνη Α
 

Γιατί γίνεται η εξέταση;
Για να διευκολυνθεί η διάγνωση ενός καρκινοειδούς όγκου, ο οποίος εκκρίνει σεροτονίνη.

Πότε πραγματοποιείται η εξέταση;
Όταν υπάρχουν συμπτώματα, τα οποία υποδηλώνουν καρκινοειδή όγκο, όπως είναι οι εξάψεις, η διάρροια ή/και ο συριγμός.

Πώς χρησιμοποιείται?
Ο προσδιορισμός της τροπονίνης παραγγέλλεται κυρίως σε ασθενείς με πόνο στο στήθος, με σκοπό να ελεγχθεί εάν αυτοί εμφανίζουν καρδιακό έμφραγμα (heartattack) ή κάποια άλλη καρδιακή βλάβη. Κατά την παραγγελία του προσδιορισμού της τροπονίνης μπορεί να εκτελεστεί ο προσδιορισμός είτε της τροπονίνης I είτε της τροπονίνης T; ένα εργαστήριο συνήθως εκτελεί τον έναν από τους δύο προσδιορισμούς.

Επίσης γνωστό ως: Cl
Επιστημονική ονομασία: Χλωρίδιο

Πώς χρησιμοποιείται

Το χλώριο του αίματος συχνά εξετάζεται μαζί με άλλους ηλεκτρολύτες, σαν μέρος μιας συνηθισμένης εξέτασης. Αυτές οι εξετάσεις μπορεί επίσης να γίνουν για να εκτιμηθούν συμπτώματα όπως, παρατεταμένος εμετός, διάρροια, αδυναμία και αναπνευστικές διαταραχές. Αν βρεθεί κάποια ηλεκτρολυτική διαταραχή, ο γιατρός θα ψάξει να βρει την ασθένεια, κατάσταση ή το φάρμακο που προκαλεί τη διαταραχή και μπορεί να ζητήσει εξέταση ηλεκτρολυτών σε τακτικά διαστήματα για να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της αγωγής. Αν υποψιάζεται μια ηλεκτρολυτική διαταραχή ο γιατρός μπορεί ακόμη να ζητήσει εξέταση αερίων αίματος για να εκτιμήσει περαιτέρω τη σοβαρότητα και την αιτία της διαταραχής.

Επιστημονική ονομασία: High-density lipoprotein cholesterol
Πως χρησιμοποιείται η εξέταση;
Η εξέταση της HDL χοληστερόλης χρησιμοποιείται μαζί με άλλες εξετάσεις λιπιδίων για να προσδιορισθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου.

γνωστό ως: Hct, Crit, Packed cell volume (PCV)

Πώς χρησιμοποιείται?
Η εξέταση χρησιμεύει για να εκτιμήσουμε:

  • την αναιμία,
  • την πολυερυθραιμία,
  • την ανταπόκριση στη θεραπεία της αναιμίας ή της πολυερυθραιμίας
  • την αφυδάτωση,
  • αποφάσεις σχετικές με τη μετάγγιση αίματος σε σοβαρές συμπτωματικές αναιμίες, και
  • την αποτελεσματικότητα των μεταγγίσεων